Услуге

Услуге

кровопокривачки радови, монтажа фасадних облога, пратећи лимарски и грађевински радови

Ми смо предузеће специјализовано за извођење кровопокривачких и лимарских радова као и за монтажу фасадних облога

Спремни смо да се у фази пројектовања укључимо у решавање важних извођачких детаља и одабир квалитетног кровног покривача и фасадне облоге.

Кровопокривачки радови


 

Са стручним инжењерским кадром посвећујемо посебну пажњу решавању свих детаља крова како бисмо обезбедили сигуран, функционалан и дуготрајан покривач објекта. Сигуран кров подразумева квалитетну термоизолацију, проветреност крова и оптималан избор завршног кровног покривног материјала а зависно од намене објекта и окружења у ком се објекат гради.

Покривање:

  • Индустријских објеката
  • Пословних објеката
  • Стамбених објеката

Фасадне облоге


 

Са значајним искуством на монтажи фасадних облога спремни смо да понудимо најоптималнија решања за потконструкцију којa је један од најзначајнијих елемената фасаде.

Нашим решењима нудимо и прецизно дефинисане све лимарске опшивке отвора, продора и углова фасаде.

  • Kingspan панели
  • Liberta
  • Faseti
  • Riverclack
  • Профилисани лимови

Лимарски радови


 

У оквиру лимарских радова нудимо решења свих грађевинских лимарских опшивки којe се раде од челичног пластифицираног лима, алуминијумског бојеног лима, бакарног лима, инокс лима , титан цинк лима итд.

Покривање кровова равним лимом у изведби дуплог стојећег фалца обаваљамо најсавременијом опремом са могућношћу прецизног извођења кровних сегмената залучених кровова и залучених опшивки, а по детаљима које ми дефинишемо и који су део усвојеног стандарда квалитета предузећа.

Грађевински радови


 

Тесарске, зидарске, молерске и остале грађевинске занатске радове изводимо у мањем обиму и углавном као пратећу обавезу наше основне делатности.

 

Браварски радови


 

Вршимо радионичку израду мањих челичних конструкција, свих потконструкција за кровове и фасаде, црне браварије, степенишних и балконских ограда као и свих пратећих браварских елемената. Вршимо сечење и савијање челичних лимова до дебљине 6мм и дужине 3м.