Кровопокривачки радови

Кровопокривачки радови

Са стручним инжењерским кадром посвећујемо посебну пажњу решавању свих детаља крова како бисмо обезбедили сигуран, функционалан и дуготрајан покривач објекта. Сигуран кров подразумева квалитетну термоизолацију, проветреност крова и оптималан избор завршног кровног покривног материјала а зависно од намене објекта и окружења у ком се објекат гради.

Покривање:

 • Индустријских објеката
 • Пословних објеката
 • Стамбених објеката

 

Покривање кровова у систему "Riverclack"

 

Систем који се примењује на крововима минималног нагиба од 0.5%. Предност система над другим покривачима за равне кровове и кровове са падом.

Материјал: кровни покривач је израђен од специјалне легуре алуминијума, а користе се и други метали као што је челик (пластифицирани), челик (нерђајући) и бакар.

Предности:

 • потпуна водонепропусност
 • монтажа без бушења, односно перфорација кровног покривача
 • трајност и издржљивост кровног покривача јер се ради о специјалној легури лима, трајност је једнака трајности објекта
 • проходност – кров је проходан што је посебно важно код равних кровова
 • једноставна монтажа – омогућена је брза монтажа и остварење ефикасније динамике грађења
 • отпорност на високе и ниске температуре – остварена је могућност да лим клизи преко полиамидних котви
 • могућност савијања – радијус од 4,00м и више
 • нижи трошкови – укупни трошкови примене овог система, када се узму у обзир перформансе и трајност, су нижи него код других система покривања

Сертификати:

Сва испитивања су извршена за алуминијумски лим д=0,7мм. За разлику од других кровних покривача, овај систем је атестиран и применљив за равне кровове где се данас користе хидроизолациони покривачи у односу на које овај систем има огромне предности. Систем је атестиран у немачком институту "Deutsche Institut fur Bautechnik" и италијанском институту "ITC – Instituto per le tehnologie della costruzione" на: проходност, водонепропусност, утицај ветра.

Покривање кровова равним лимом – систем дуплог стојећег фалца

 

Систем који се примењује на крововима нагиба већег од 6° или 10%, у варијантама челичног, алуминијумског, бакарног или титанијум-цинк лима. Дупли стојећи фалц, машински изведен, представља сигуран спој лимених трака (шорнова) које смо у могућности да изведемо из неограничених дужина, на лицу места. Поседујемо најсавременије машине за фалцовање кровова и извођење залучених кровних равни. Овај тип кровног покривача изводи се преко дашчане подлоге са квалитетном термоизолацијом и природним проветравањем крова. Успешно решавамо одводњавање и изводимо све пратеће лимарске опшивке са опшивкама свих продора.

Покривање кровова профилисаним лимовима

 

Вршимо набавку и монтажу свих типова профилисаних лимова са потребном потконструкцијом за прихват. Могућност израде монтажног панела са термоизолацијом. Систем који се примењује на крововима нагиба већег од 4° или 7% (без наставака), са наставцима је нагиб већи од 6° или 10%. Успешно решавамо одводњавање и изводимо све пратеће лимарске опшивке са опшивкама свих продора.

Покривање кровова у ситему "Šifer"

 

Систем који се примењује на крововима минималног нагиба од 20° у варијантама челичног, алуминијумског, бакарног или титанијум-цинк лима. Овај тип кровног покривача изводи се преко дашчане подлоге са квалитетном термоизолацијом и природним проветравањем крова. Успешно решавамо одводњавање и изводимо све пратеће лимарске опшивке са опшивкама свих продора. Сваки покривни елемент се изводи ручним радом. Систем представља специфичан кровни покривач уз висок ниво индивидуалности и етсетике.

Покривање кровова термоизолационим сендвич панелима

 
Вршимо набавку и монтажу кровних панела свих произвођача. Систем који се примењује на крововима нагиба већег од 4° или 7% (без наставака), са наставцима је нагиб већи од 6° или 10%. Велика примена код индустријских објеката, хладњача, складишних простора као и свих објеката са високим захтевима по питању термоизолације, енергетске ефикасности и противпожарних прописа. Велики избор текстура и боја које задовољавају естетске критеријуме свих типова објеката. Успешно решавамо одводњавање и изводимо све пратеће лимарске опшивке са опшивкама свих продора.