Комплекс чеоне наплатне станице Врчин

Комплекс чеоне наплатне станице Врчин

Тип објектa Јавно-административни

Локацијa Аутопут Е75, Врчин, Београд

Година извођења 2017

Категорија радовa Кровопокривачки, Фасадерски, Лимарски, Браварски

Материјали Сендвич панели, Профилисани лимови