Складиште лекова „TRE STORAGE“

Складиште лекова Вилине воде, Београд

Типови објектa Складиште

Локацијa Београд

Година извођења 2018

Категорија радова Кровопокривачки, лимарски и фасадерски радови

Материјали Термоизолациони панел ТРИМОТЕРМ, ТРИМО