Гранд хотел „Торник“

Гранд Хотел "Торник", Златибор

Тип објектa Хотели

Локацијa Алексе Поповића, Златибор

Година извођења 2016

Категорија радовa Фасадерски радови

Материјали Термоизолациона фасада са каменом облогом