Стамбени блок

Стамбени блок

Типови објектa Стамбени Објекти

Локацијa Београд, Гостиварска

Година извођења 2011

Категорија радова Кровопокривачки радови, Дупли стојећи фалц

Материјали Челични пластифицирани бојени лим у систему дуплог стојећег фалца