Сојапротеин

Сојапротеин

Типови објектa Индустријски објекти

Локацијa Бечеј

Година извођења 1994

Категорија радова Кровопокривачки радови, Профилисани лимови

Материјали Челични поцинковани лим