РТБ Бор, Нова Топионица и Фабрика сумпорне киселине

РТБ Бор, Нова Топионица и Фабрика сумпорне киселине

Типови објектa Индустријски објекти

Локацијa Бор

Година извођења 2014

Категорија радова Кровопокривачки радови, Фасадне облоге, Профилисани лимови

Материјали Кровни и фасадни панел "Kingspan", Трапезно профилисани челични лим