„Quadra Graphic“

"Quadra Graphic"

Типови објектa Продајни и конгресни центри

Локацијa Београд, Земун

Година извођења 2005

Категорија радова Кровопокривачки радови, Профилисани лимови, Фасадне облоге, Liberta

Материјали Профилисани челични пластифицирани бојени лим, Фасадна облога "Liberta"