Стамбени објекат Колинг

Стамбени објекат Колинг

Типови објектa Стамбени објекти

Локацијa Београд, Сењак

Година извођења 2010

Категорија радова Кровопокривачки радови, Шифери

Материјали Челични пластифицирани бојени лим у систему шифера