Пословни објекат Интерколор

Пословни објекат Интерколор

Типови објектa Продајни и конгресни центри

Локацијa Београд, Душановац

Година извођења 2009

Категорија радова Кровопокривачки радови, Шифери

Материјали Алуминијумски бојени лим у систему шифера