Комплекс „Портонови“, Херцег Нови

Комплекс "Портонови", Херцег Нови, Црна Гора

Типови објектa Хотели

Локацијa Херцег Нови

Година извођења 2018

Категорија радова Кровопокривачки и лимарски радови

Материјали "Rheinzink" лим