Ауто кућа “Самарџић“

Ауто кућа ''Самарџић''

Типови објектa Продајни и конгресни центри

Локацијa Београд

Година извођења 2010

Категорија радова Кровопокривачки радови, фасадне облоге

Материјали Кровни и фасадни панели "Kingspan"