Производна хала “Ентеријер Јанковић“

Производна хала ''Ентеријер Јанковић''

Типови објектa Индустријски објекти

Локацијa Нови Сад, Привредникова улица

Година извођења 2011

Категорија радова Профилисани лимови, Фасадне облоге, Панел Фасаде

Материјали Профилисани челични пластифицирани бојени лим, Фасадни панел