Фасадне облоге

Фасадне облоге

Са значајним искуством на монтажи фасадних облога спремни смо да понудимо најоптималнија решања за потконструкцију којa је један од најзначајнијих елемената фасаде.

Нашим решењима нудимо и прецизно дефинисане све лимарске опшивке отвора, продора и углова фасаде.

  • Kingspan панели
  • Liberta
  • Faseti
  • Riverclack
  • Профилисани лимови

 

Облагање фасада у систему "Liberta"

 

Либерта даје пуно могућности за обликовање изгледа и боје фасаде. Спољни изглед можемо мењати врстом спојева и применом разних боја. Либерта је прецизна и квалитетна фасадна облога, касете се увек појединачно дефинишу, према одговарајућим димензијама задатим кроз пројекат. Углови објекта се обрађују залучено и као оштар угао, а по захтеву пројекта.

Облагање фасада профилисаним лимовима

 

Вршимо набавку и монтажу профилисаних лимова свих профилација (трапезна, синусоидна итд.) у варијанти челичног и алуминијумског лима са монтажом потребне потконструкције. Велики избор текстура и боја које задовољавају естетске критеријуме свих типова објеката. Успешно решавамо детаље монтаже и изводимо све пратеће лимарске опшивке са опшивкама свих продора.

Облагање фасада термоизолационим сендвич панелима

 

Вршимо набавку и монтажу фасадних панела свих произвођача са потребном потконструкцијом за прихват. Велика примена код индустријских објеката, хладњача, складишних простора као и свих објеката са високим захтевима по питању термоизолације, енергетске ефикасности и противпожарних прописа.

Велики избор текстура и боја које задовољавају естетске критеријуме свих типова објеката. Успешно решавамо детаље монтаже и изводимо све пратеће лимарске опшивке са опшивкама свих продора.