Стамбени блок

Стамбени блок

Типови објектa Стамбени Објекти

Локацијa Београд, Дедиње

Година извођења 2011

Категорија радова Кровопокривачки радови, Шифери

Материјали Алуминијумски бојени лим у систему шифера