Хотел „Marriott Courtyard“ Београд

Хотел "Marriott Courtyard" Београд

Тип објектa Хотели

Локацијa Васе Чарапића 2-4Београд

Година извођења 2015

Категорија радовa Фасадерски радови

Материјали TECU Gold и TECU Oxid фасадне облоге