Алфа Плам

Производна хала и магацин "Алфа Плам"

Типови објектa Индустријски објекти

Локацијa Врање

Година извођења 2014

Категорија радова Кровопокривачки радови, Фасадне облоге, Профилисани лимови

Материјали Кровни и фасадни панели "Kingspan", Трапезно профилисани челични лим