Хотел „Торник“, Златибор

Хотел "Торник", Златибор

Тип објектa Хотели

Локацијa Златибор

Година извођења 2016

Категорија радовa Фасадерски радови

Материјали Термоизолациона фасада са каменом облогом